هدیه که تمام شدیم

هدیه که تمام شدیم

———————————————-

بقیه روزها را پس چیکار می کنین یا شما تا عید آموزش دارین؟😂

———————————————-

بقیه روزا همش ۵درس مشخص میکنم امتحان

———————————————-

خسته نباشین
من دارم ولی مال منم حجمش زیاد هست

———————————————-

ممنون می‌خوام بفرستم داخل اسکایروم