نوروز سارا وسعیده پدر بزرگ بازی اهو شیر کرونا ماسک معلم…

نوروز
سارا وسعیده
پدر بزرگ
بازی
اهو
شیر
کرونا
ماسک

معلم
درس
دانش
تربیت
تشکر
مادر
خواهر
قدیم
هفت سین
دید وبازدید
عمو نوروز
شکست
اندیشه
سرسبز
سلامتی
بهداشت
عید امسال
کوچکترها
کوهای سر به فلک کشیده
جنگل های انبوه
سیزده بدر
غیر حضوری
خاله سوسکه
حیوانات زیبا و
مشهد مقدس

سلام میشه یه انشا بگین که،این کلمات توش باشه ممنون