شوق غزل و ترانه‌هایم با تو پرشورترین شبانه‌هایم با تو…

شوق غزل و ترانه‌هایم با تو
پرشورترین شبانه‌هایم با تو

هرصبح برای چیدنِ خنده‌ی تو
دل‌گرم‌ترین بهانه‌هایم با تو

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

درود بر نیک اندیشان
صبحتان پر از شور غزل وترانه،لبتان خندان
☃️❄️