سلام همکاران گرامی زاویه ای که بین ۱۸۰تا۳۰ باشه بهش میگن…

سلام همکاران گرامی

زاویه ای که بین ۱۸۰تا۳۰ باشه بهش میگن زاویه بازتاب؟

———————————————-

سلام.
اگر به آینه ای پرتو نوری بتابانیم‌ نورتوسط آینه بازتاب می شود .
حالا اگر فرض کنید خط عمود فرضی بر آینه رسم کنیم زاویه بین خط عمود و پرتو تابش را زاویه تابش و زاویه بین خط عمود و پرتو بازتابش را زاویه بازتابش می گوییم.

طبق قانون بازتاب در آینه ها همیشه زاویه تابش و زاویه بازتابش با هم برابرند‌

فکر نمی کنم جمله شما درست باشه

———————————————-

اگرسوالتون در مورد بازتاب هست ارسال کنید شاید بتونم حل کنم‌ و کمکتون کنم‌