باسلام واحترام خدمت کلی ی همکاران محترم دوره ابتدایی…

باسلام واحترام خدمت کلی ی همکاران محترم دوره ابتدایی استان کردستان

همچنانکه مستحضر هستید عصر حاضر، عصر دیجیتال است و انسان امروز به عنوان شهروند دیجیتال محسوب می گردد. زیرا فضای دیجیتال بخشی لاینفک از زندگی در دنیای امروز شده است و انسان ها برای رفع اکثر نیازهای روزمره‌ خود به فناوری و اینترنت وابسته اند. این وابستگی به حدی است که تصور زندگی بدون فناوری و اینترنت برای افراد تقریباً غیرممکن است.
اهمیت و ضرورت زندگی در عصر دیجیتال و کسب شایستگی های آن از یک طرف و از طرف دیگر، نقش بی بدیل آموزش و پرورش در آماده سازی و توانمندسازی افراد، به ویژه کودکان و نوجوانان برای زندگی در بسترهای مختلف سبب شده است بسیاری از نظام های آموزشی و پرورشی در جهان، ارتقاء سواد دیجیتال دانش آموزان را در برنامه های خود بگنجانند و آموزش سواد دیجیتال به اولویت مهم آنها تبدیل شود.
لذا در همین راستا، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی استان کردستان در نظر دارد کارگاه آموزشی مهارت برنامه نویسی و سواد دیجیتال را در چندین جلسه برگزارنمایند۰ همکارانی که با مهارتهای هفتگانه رایانه و نرم افزارهای تولید محتوای چند رسانه‌ای آشنایی دارند و علاقه مند و مشتاق به شرکت در این کارگاه به مدت حداقل ۲۰ جلسه ی دو ساعته هستند از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایند۰

https://surveyheart.com/form/620c9082e1cca40dd1b96429