1091242663_423746

1091242663_423746

———————————————-

۵۰-۳۰=۲۰

اختلاف درصد تخفیف ۲۰
اختلاف قیمت ۳۰۰

۲۰ ۳۰۰

۱۰۰ ۱۵۰۰

———————————————-

با۳۰درصد تخفیف میشه ۱۰۵۰

با ۵۰ درصد میشه ۷۵۰
۱۰۵۰-۷۵۰=۳۰۰

———————————————-

سپاس از شما بزرگوار

———————————————-

🙏🌹🙏