بسیار بزرگ و با جلالی ای عشق درحضرت دل تو بی‌زوالی ای عشق…

بسیار بزرگ و با جلالی ای عشق
درحضرت دل تو بی‌زوالی ای عشق

در گستره ی طلوع زیبای غزل
پرواز مرا همیشه بالی ای عشق

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

عجب لطف وصفایی‌داری ای‌عشق
شکوه آریایی داری ای عشق

بر این بغض پر از دلتنگی ما
چه شور دلگشایی داری ای عشق

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

دوچشمان تو پر ناز است ای عشق
لبت چون غنچه طناز است ای عشق

درآغوشت دلم را هر سحرگاه
هوای خوب پرواز است ای عشق

#دکتر_نصرت_الله_صادقلو

با تو غمِ بیشمار داریم ای عشق
دورِ دلِ خود حصار داریم ای عشق

از بس که بلا ریخته‌ای بر سرِ ما
نه روز نه روزگار داریم ای عشق

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو