امکانش هست راه حلش بگید به چه صورت هست

امکانش هست راه حلش بگید به چه صورت هست

———————————————-

الگوی زوجی منهای ۱

———————————————-

خدمتتون،جواب ۱۳۲۶ میشه که بین گزینه ها نیست

———————————————-

بسیار سپاسگزا رم خیلی لطف کردید