۳۰دقیقه مجموعه منتخبی از آثار #استاد_شجریان را گوش…

Download

۳۰دقیقه مجموعه منتخبی از آثار #استاد_شجریان را گوش بسپاریم.

لیست قطعات این مجموعه:
۱- غلام چشم آن تُرکم
۲- یاد ایام
۳- گلچهره
۴- مرغ سحر
۵- آمده‌ام که سر نهم
۶- سلسله موی دوست
۷- ببار ای بارون
۸- صنما جفا رها کن
۹- سرو چمان
۱۰- دل بردی از من به یغما
۱۱- شیدایی
۱۲- رندان مست

خدایش بیامرزاد 🖤🌹
https://t.me/bare30p