هیچکس و هیچ چیز، بر زنی که با خواندنِ کتاب و شعر، گوش…

هیچکس و هیچ چیز، بر زنی که با خواندنِ کتاب و شعر، گوش دادن به موسیقی و نوشیدن قهوه حالش خوب می‌شود، پیروز نخواهد شد.

#جبران_خلیل_جبران

موسیقی صبحتان گوش نواز
☃️❄️

https://t.me/bare30p