سلام همکاران گرامی پاسخ این دوسوال رو لطف می کنید 👆

سلام همکاران گرامی
پاسخ این دوسوال رو لطف می کنید 👆

———————————————-

سلام
سوال اول

———————————————-

بسیار لطف کردید متشکرم

———————————————-

خواهش می کنم
سوال دوم رو قبلا بررسی کردم گزینه ی درست و نداده تا جایی که یاد دارم