بیست‌و‌هشتم بهمن زادروز صادق هدایت، نویسنده و مترجم پیشرو…

بیست‌و‌هشتم بهمن زادروز صادق هدایت، نویسنده و مترجم پیشرو ایران است.
یادش گرامی باد!

صحبت هدایت شد. گاه فکر می‌کنم هدایت از عشق به زندگی خودکشی کرد نه به خاطر نفرت از آن. زندگی را دوست می‌داشت و می‌دید فرصت یگانه‌ای است که پیش آمده و متاسفانه هر کسی یک طوری نابودش می‌کند و هیچ جوری نمی‌شود سر و سامانش داد. آنچه هدایت را می‌آزرد، نه طبیعت زندگی بلکه ابتذال روزمره‌ی آن بود. انتقادمان همیشه از دوستانمان است نه از دشمنانمان. ما با دوست و خانواده‌ی خود قهر می‌کنیم نه با کسی که نمی‌شناسیم.
هدایت، خیام، کافکا و دیگران آزرده خاطر از این وضع بودند، چون فکر می‌کردند طبیعت زندگی این نیست که درستش کرده‌ایم.

📕 #آن‌هاکه‌به‌خانه‌ی‌من‌آمدند

#استاد_محمد_شمس_لنگرودی
☃️❄️