سلام همکاران عزیز.درختی عجیب در سوال ۷ نقشش هم نهاده و هم…

سلام همکاران عزیز.درختی عجیب در سوال ۷ نقشش هم نهاده و هم ترکیب وصفی؟

———————————————-

جوابش درسته عزیزان؟

———————————————-

وصفی بله. ولی نهاد نیست فکر کنم باز استاتید نظر بدن

———————————————-

همکاران گرامی میشه بفرمایید.
ممنون میشم.

———————————————-

———————————————-

سلام بله

———————————————-

بله درسته
نقش دستوریش میشه نهاد(گروه نهادی)
چون نهاد جمله، ترکیب اسم+صفت هست میشه ترکیب وصفی

———————————————-

ممنون همکار گرامی.🌺🌺