دوستان کلمه ای که دورش خط کشیدم چی هست؟ ضروریه الان میخوام🙏🌺

دوستان کلمه ای که دورش خط کشیدم چی هست؟
ضروریه الان میخوام🙏🌺

———————————————-

خوبی و بدی

———————————————-

ممنونم اصلا نتونستم بخونم📣

———————————————-

بدی