با سلام بیزحمت قطرهای این شکل👆 رو رسم میکتید.؟ ممنونم

با سلام بیزحمت قطرهای این شکل👆 رو رسم میکتید.؟ ممنونم

———————————————-

1091242663_423427

———————————————-

آخه اگه بکشیم‌۲۰ تا نمیشه چون بعضی ازقطرها برای اینکه رسم بشن باید از رو ضلع ها رد بشن واونارو قطع کنن و بیرون شکل میافتن این روش برای شکل های هندسی هست این شکل هندسی نیست