1091242663_423500

1091242663_423500

———————————————-

سلام همکاران عزیزعیدتون مبارگ..این سه سوال روکسی هست توضیح بده لطفا.
ممنون میشم

———————————————-

فرض کنیم قیمت اتو ○
قیمت صندلی =○+۶۰۰۰۰
قیمت میز = ۸۰۰۰۰+( ○+۶۰۰۰۰)
○+۶۰۰۰۰+○+۶۰۰۰۰+○+۸۰۰۰۰
۳○=۵۳۰۰۰۰ -۲۰۰/۰۰۰=۳۳۰/۰۰۰
○=۳۳۰۰۰۰÷۳
○=۱۱۰/۰۰۰
قیمت اتو ۱۱۰۰۰۰
صندلی = ۱۷۰۰۰۰=۶۰۰۰۰+۱۱۰۰۰۰
قیمت میز =۲۵۰/۰۰۰=۸۰۰۰۰+۱۷۰۰۰۰