پدر؛ جلوه بهار چراغ روشن شب‌های غم‌نثار، پدر قرار دلکش…

پدر؛ جلوه بهار

چراغ روشن شب‌های غم‌نثار، پدر
قرار دلکش دل‌های بی‌قرار، پدر

به غیر نام بلند تو و صفای دلت
کسی نبرد مرا سوی افتخار پدر

دعای پاک تو بال فرشته را نو کرد
که پر کشد به سوی عرش کردگار، پدر

در اوج بارش غم از چهارسوی حیات
به مهر پاک تو بودم امیدوار پدر

برای از تو سرودن به روز مرد نبود،
مْراد و مرد به از میرِ ذوالفقار پدر

سوال کرد یکی ثروت حقیقی چیست
هزار بار نوشتم هزار بار؛ پدر

#دکتر_عبدالرضامدرس‌زاده
☃️❄️