10. کارگر کاری را در 21 روز انجام دادند 35 کارگر همان کار…

10. کارگر کاری را در 21 روز انجام دادند 35 کارگر همان کار را در چند روز انجام میدهند ؟

———————————————-

میشه اینم پاسخ بدید 🙏

———————————————-

۱۰×۲۱)÷۳۵=۶

———————————————-

۱۰×۲۱=۳۵×@
@=

———————————————-

1091242663_423281