سلام شبتون بخیر لطف می کنید سوال زیر رو جواب بدید سارا یک…

سلام شبتون بخیر

لطف می کنید سوال زیر رو جواب بدید

سارا یک سبد سیب دارد ۷۵ درصد آن را به ناهید و ۰/۶۲۵ آن را به سحر داد و برای خودش ۳ سیب باقی ماند یک سیبش را هم خورد اول از ابتدا چند سیب داشت ؟

———————————————-

۰/۶۲۵ میشه پنج هشتم و ۰/۷۵ میشه سه چهارم (سه چهارم میشه شش هشتم )

که جمع کنیم میشه ۱۱ هشتم این چون از واحد بیشتر شد سوالش درست نیست