در شکل سبز سمت چپ بالایی نیم دایره سبز را جدا کنید ودر…

در شکل سبز سمت چپ بالایی نیم دایره سبز را جدا کنید ودر جاخالی نیم دایره سفید بگذارید چه شکلی شد؟مساحتش را به دست بیاورید
✳️حالا کپسول زرد سمت راست
دوتا نیم دایره دارد که باهم یک دایره می شوند +یک مستطیل وسط
شعاع نیم دایره۲۰میلی متر
۲۰×۲۰×۳/۱۴=۱۲۵۶
ومساحت مستطیل
۸۰+۴۰)×۲=۲۴۰
۱۲۵۶+۲۴۰=۱۴۹۶

✳️شکل آبی
مساحت مربع آبی منهای مساحت دایره سفید
۲۰×۸۰=۱۶۰۰
۱۰×۱۰×۳/۱۴=۳۱۴
۱۶۰۰-۳۱۴
✳️شکل صورتی:مساحت نیم دایره بزرگ صورتی منهای مساحت یک دایره کوچک سفید
🌸🌱🌸🌱🌸🌱🌸🌱
حالا برای محیط
✳️شکل سبز دوتا طول مستطیل +محیط دایره به قطر۴۰ میلی متر
✳️شکل زرد دوتا طول مستطیل +محیط دایره به قطر ۴۰
✳️شکل آبی
دوتا طول مستطیل +محیط دایره به قطر۲۰
شکل صورتی
محیط نیم دایره بزرگ +محیط یک دایره کوچک

———————————————-

سپاسگزارم بزرگوار

———————————————-

سلام وقت بخیر
برای شکل صورتی محیط شکل باید محیط نیم دایره بزرگ +محیط یک دایره کوچک باشه
ایا نباید به اضافه قطر ۴۰ سانتی متر بشه ؟؟؟؟

———————————————-

1091242663_423559

———————————————-

1091242663_423560

———————————————-

1091242663_423562

———————————————-

1091242663_423561

———————————————-

با اجازه ی اساتید محترم 🖕🖕

———————————————-

ممنون 🙏
البته مساحت قسمت رنگی میشه ۳۱۴

———————————————-

بله اشتباه تایپی شده

———————————————-

1091242663_423581

———————————————-

1091242663_423580

———————————————-

خیر چون محیط قسمت رنگی خواسته‌ شده