مشاهده‌ی کارت پستال دیجیتال 👇…

مشاهده‌ی کارت پستال دیجیتال 👇
https://digipostal.ir/emjavad

ای جامع جود خدای سبحان

ای عبد مسعود خدای سبحان

مانند تو چشم فلک نديده

ناز تو را بابای تو خريده

ناز تو بر ما باعث نياز است

بر روی ما باب الجواد باز است

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

 🙏🙏🙏👏👏👏👏💕💕💕🌳🌳🌳

پیشوای اهل ایمان مرکز تقوا تقی

مقتدای اهل ایقان کعبه دل هاستی

با شکوه مرتضی فرزند دلبند رضا

قرة العین نبی نور دل زهراستی

تولد امام جواد (ع) برشما مبارک باد

 👏👏👏👏🌺🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️🍇🍇🍇🌳🌳🌳