صدای امواج دریا همراه با موسیقی🌊 روال زندگى بدین گونه…

صدای امواج دریا همراه با موسیقی🌊

روال زندگى بدین گونه است.
زندگى پر از اتفاقات گذرا و موقت است و همین اتفاقات هستند که زندگى را زندگى مى کنند. گذشته مثل قدم زدن روى ماسه، ردى به جا مى گذارد اما در هرحال باید به سوى آینده حرکت کنیم.
 
#انیس_لودیگ
☃️❄️
https://t.me/bare30p