مشاهده‌ی کارت پستال دیجیتال 👇…

مشاهده‌ی کارت پستال دیجیتال 👇
https://digipostal.ir/emjavad

ای جامع جود خدای سبحان

ای عبد مسعود خدای سبحان

مانند تو چشم فلک نديده

ناز تو را بابای تو خريده

ناز تو بر ما باعث نياز است

بر روی ما باب الجواد باز است

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

 🙏🙏🙏👏👏👏👏💕💕💕🌳🌳🌳

ای جامع جود خدای سبحان

ای عبد مسعود خدای سبحان

مانند تو چشم فلک نديده

ناز تو را بابای تو خريده

ناز تو بر ما باعث نياز است

بر روی ما باب الجواد باز است

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد.

 👏👏👏👏🌺🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️🍇🍇🍇🌳🌳🌳