1091242663_422287

1091242663_422287

———————————————-

سلام همکارمحترم..نکات وسوالات درس ویژگی های دریاهای ایران رامیخواستم.لطف میکنیدقراربدهید.ممنون میشم🌹🙏

———————————————-

درس۱۷مطالعات…کسی داره..بزاره لطفا