📗📕📗 کسی حق ندارد در آثار ملّی ما دست ببرد ✍️ مجتبی مینوی…

📗📕📗 کسی حق ندارد در آثار ملّی ما
دست ببرد

✍️ مجتبی مینوی
(در ضمن گفتگو):

🟨من دلم می‌خواهد که بگویم

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند.
چون که سعدی این‌طور گفته و از روی مأخذی این‌طور گفته…

اگر یک پدرسوختهٔ احمقی این شعر را تغییر بدهد و بگوید «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند» این حماقت است.
کسی حق ندارد در آثار ملّی ما دست ببرد، فضولی بکند و آن را به هر شکلی که هست دربیاورد. پس شرط امانت چه معنایی دارد؟ پس اصالت چه معنایی دارد؟

📚 کتاب امروز
گفتگو با استاد دکتر مجتبی مینوی، پاییز ۱۳۵۲ محمدرضا شفیعی کدکنی، نجف دریابندری
#سعدی

☃️☃️❄️❄️