👈🌵 علی اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت:…

👈🌵 علی اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت:
دولت های قبلی طی سال‌های گذشته با افزایش های بی رویه حقوق بازنشستگان و فرهنگیان و توجه زیاد رسانه ای به آنها، توقع این قشر را بیش از حد بالا برده و به نوعی آنها را پررو کرده اند! امروز معلمین ما بجای اینکه شکرگزار حکومت جمهوری اسلامی باشند، طلبکار و معترض به حکومت شده اند و دست به تجمعات اعتراضی می‌زنند! اگر بنده و همکارانم صراحتا می‌گوییم که با رتبه بندی و هرگونه افزایش حقوق فرهنگیان و بازنشستگان مخالف هستیم برای جلوگیری از ادامه این روند نابجاست!😐😐😐😐

⬅️جوابیه:
۱- ایشان در چه موضعی قرار دارند که قشر زحمتکش و فرهیخته جامعه را ( پررو) خطاب میکنند؟
۲- معنی ارج نهادن به مقام شامخ پیامبرگونه معلم در این نظام این چنین است؟
۳- اگر جنابشان در حد ۴ عمل اصلی ریاضی، حساب و کتاب بلد هستند به خودشان زحمت داده و مقایسه ای بین درصد افزایش حقوق فرهنگیان و تورم که ماحصل ندانم کاری ایشان و همقطارشان هست، داشته باشند تا معلوم شود که چه کسانی پررو و بیمنطق هستند؟؟؟
۴- اگر صرف حقوق زیاد دل ایشان را به درد آورده، چرا در قبال دریافت
حقوقهای آنچنانی نماینگان مجلس ککشان هم نمیگزد؟
۵- جهت صیانت ا ز بیت المال بهتر است نمایندگان محترم توجه خود را معطوف به جلوگیری از: رانتخواری، اختلاس، باندبازی، تصویب قوانین خام و معیوب نمایند.

👈لطفا این پیام را در بین جامعه فرهنگیان و بازنشستگان نشر دهید.