🎥 دکتر مردانی: تعداد واقعی فوتیهای کرونایی‌ها، روزی…

🎥 دکتر مردانی: تعداد واقعی فوتیهای کرونایی‌ها، روزی ۲۰۰-۳۰۰ نفر است

عضو کمیته علمی کشوری #کرونا:
🔹 در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید آمار اعلامی را ۴-۵ برابر و در بدبینانه‌ترین حالت باید ۱۰ برابر کنیم.
✅ @Khabar_Fouri