🎥 برشی از کلاس آنلاین هوش و استعداد تحلیلی ششم و نهم در…

🎥 برشی از کلاس آنلاین هوش و استعداد تحلیلی ششم و نهم در مدرسه ی آنلاین اپیزرو

👌 حل تکنیکی سوالات ۹۳ تا ۹۵ آزمون قلم چی ۸ بهمن ۱۴۰۰

👤 مدرس : استاد رحمان آقائی

📎جهت ثبت نام در دوره هوش و استعداد ترم زمستانی روی آدرس زیر کلیک کنید :

https://www.epizero.ir/Trainings/Courses/Index?CoursesId=4078

🆔 @epizero
🆔 @Rahman1374_Aghaei
🆔 instagram.com/epizero_online
🆔 @AmoozeshgahNabegheh
🆔 instagram.com/AmoozeshgahNabegheh