۱۹بهمن ، سالگرد درگذشت #سیاوش_کسرایی شاعر خالق منظومهٔ…

۱۹بهمن ، سالگرد درگذشت

#سیاوش_کسرایی

شاعر
خالق منظومهٔ آرش کمانگیر، نخستین منظومۀ حماسی نیمایی ایران
☃️❄️