همکاران معنی “برادر نیز،دوست بِه چیه ؟” یعنی برادر خوبه…

همکاران معنی “برادر نیز،دوست بِه چیه ؟”
یعنی برادر خوبه اما دوست بهتره ؟ ؟

———————————————-

یعنی برادرتم دوستت باشه بهتره

———————————————-

ببخشید معنی که من گفتم اشتباهه ؟

———————————————-

سلام
یعنی :
اگر برادر مانند دوست باشد،بهتر است.

———————————————-

بله

تقویت هوش و استعداد تحلیلی