خواندن سوره اخلاص توسط این کودک معصوم، دل پژمرده‌ را آب…

خواندن سوره اخلاص توسط این کودک معصوم،
دل پژمرده‌ را آب حیات می‌بخشد.✌️

═ೋ❅🖋☕️❅ೋ═
@tarbiat20