جواب سوال اول 🙏

جواب سوال اول 🙏

———————————————-

زغال سنگ ؟

———————————————-

باقی پاسخها را ندارید

———————————————-

خیر ندارم دنبالش میگردم وقت نیست بنویسم

———————————————-

کسی پاسخها را نمیتونه بصورت درست در اختیارمان قرار بده