به من گفتی که دل دریا کن ای دوست… شعر: #سیاوش_کسرایی…

به من گفتی که دل دریا کن ای دوست…

شعر: #سیاوش_کسرایی
خواننده: استاد #محمدرضا_شجریان

☃️❄️