آفتابا مدد کن که امروز باز بالنده تر قد برآرم یاری ام ده…

آفتابا مدد کن که امروز
باز بالنده تر قد برآرم
یاری ام ده که رنگین تر از پیش
تن به لبخند گرمت سپارم
چشم من شب همه شب نخفته است

آفتابا قدح واژگون کن
گونه رنگ شب شسته ام را
ساقی پاکدل پر ز خون کن
گر تغافل کنی ریشه من
در دل خاک رنجور گردد
بازوان مرا یاوری کن
تا نیایشگر نور گردد
#سیاوش_کسرایی
درود
صبحتان مالامال ازامید وروشنی باد

۱۹بهمن،سالگرد درگذشت
#سیاوش_کسرایی
شاعر حماسه های غم زده
⛄️⛄️❄️❄️