نابغه موسیقی قطعه بسیار زیبای within attraction اثری…

نابغه موسیقی
قطعه بسیار زیبای
within attraction
اثری جاودانه از نابغه موسیقی یانی ،
واقعا کارهای این مرد فوق العاده است 👌

آنچه نایاب است در عالم #وفا و #مهر ماست
ورنه در گلزار هستی سرو و گل نایاب نیست
#رهی_معیری

موسیقی صبحتان روح نواز
☃️❄️

https://t.me/bare30p