لطفا این دوتا رو جواب بدین

لطفا این دوتا رو جواب بدین

———————————————-

۴×/۶۵=۲/۶

———————————————-

۲×/۱=/۲

———————————————-

البته این اگر واحد هزارتایی باشه و اون واحد های ریز صدتایی باشن