این رو دریافتم که شباهت قید و صفت اینه که هر دو را میشه…

این رو دریافتم که شباهت قید و صفت اینه که هر دو را میشه از جمله حذف کرد بدون اینکه معتی عوض شه

معلم زیبا می نویسد. زیبا قید
خانم احمدی معلم سخت کوشی است.. سخت کوش صفت

———————————————-

سلام
قید را می توان حذف کرد اما صفت رو خیر
کسره یا ی بعد از موصوف را چیکارکنیم
مضاف الیه را هم مثل صفت نمیشه حذف کرد اون هم کسره یا ی دارد.بنابراین نمیتوان صفت ومضاف الیه را حذف کرد

———————————————-

ممنون
میدونید چیه اینو داخل مبتکران پنجم نوشته بود
من امسالم اتفاقابه بچه ها گفتم نمیشه حذف کرد
ولی یاد مبتکران افتادم و اینکه یه همکارا از من پرسید ..رفتم سراغ مبتکران
یه کم شک داشتم واسه همین پرسیدم

———————————————-

خواهش میکنم
مبتکران نوشته حذف؟

———————————————-

من اینو بیشتر قبول دارم😁

———————————————-

سلام
استاد اکبری شلدره ،مولف کتاب فارسی ابتدایی واستاد ادبیات هست .
استاد میفرمایند میشه حذف کرد.

———————————————-

بله می شناسم ایشون رو..استاد عالی و درجه یک

———————————————-

مدرس ادبیاتم بودند