اساتید ادبیات، لطفا کمک کنید.☝️

اساتید ادبیات، لطفا کمک کنید.☝️

———————————————-

خدمت

———————————————-

خدمتگزار
بنیان گذار، سرمایه‌گذار، قانون‌گذار

درسته؟

———————————————-

بله

———————————————-

سپاس🌸

———————————————-

🌹🌹