1139485125_377213

1139485125_377213

———————————————-

سلام
گزینه ی ۳ نقطه ی c
هرچقدر ارتفاع سنگ از سطح زمین بیشترباشد انرژی ذخیره ای بیشتری دارد.

———————————————-

سپاسگزارم🙏🙏🙏

———————————————-

متشکرم 🙏🙏🙏