سلام همکارهای عزیز یک هکتار چند کیلومترمربع می باشد؟

سلام
همکارهای عزیز
یک هکتار چند کیلومترمربع می باشد؟

———————————————-

سلام
۱۰۰

———————————————-

۰/۰۱

———————————————-

پس چند مترمربع میشه؟

———————————————-

سلام و احترام میتونید این فیلم بالا رو نگاه کنید👆👆👆

———————————————-

۱۰۰۰۰ متر مربع

———————————————-

هکتار میشه ۱۰۰ کیلومترمربع

۱۰۰۰۰۰مترمربع

درسته

———————————————-

چشم لطف کردید🙏🙏🙏

———————————————-

موفق باشید🌺🌺

———————————————-

بر عکس میگی😂😂
یک کیلومتر مربع =۱۰۰ هکتار
پس یک هکتار = یک صدم کیلومتر مربع

———————————————-

سپاس

———————————————-

اهکتار ۱۰۰۰۰ مترمربع
اکیلومترمربع ۱۰۰۰۰۰۰ مترمربع

———————————————-

ممنونم

———————————————-

1091242663_422443