ببخشید سوالی برام پیش آمد در جاهای متفاوت ترکیب اضافی در…

ببخشید سوالی برام پیش آمد در جاهای متفاوت ترکیب اضافی در نظر گرفته شده و در جاهایی ترکیب وصفی
میخواستم بیینم نظرشما چی هست ممنون میشم راهنمایی کنید
شاه عرب
یتیمان عرب
در شعر شیرخدااااا ترکیب وصفی هست یا اضافی

———————————————-

ترکیب اضافی

———————————————-

شاه عرب و یتیمان عرب هر دو ترکیب اضافی هستند.