همکادان سوال ۳و۷ لطفا

همکادان سوال ۳و۷ لطفا

———————————————-

سلام سوال ۳
مجموع دو زاویه چون متمم هستن پس ۹۰ و اختلافشون ۲۸ هست از فرمول مجموع و اختلاف استفاده میکنیم

(۹۰+۲۸)÷۲=۵۹
زاویه‌ی بزرگتر
۹۰-۵۹=۳۱
زاویه‌ی کوچکتر

سوال ۷
میدانیم که اختلاف مکمل و متمم یک زاویه ۹۰ هست وقتی مکمل ۳ برابر متمم باشه نسبت ۳ به ۱ میشه در جدول تناسب سه طبقه قرار میدیم
۳ ®=۱۳۵
۱ ©=۴۵
۲ ۹۰

مکمل اون زاویه ۱۳۵ و متممش ۴۵ هست پس اون زاویه میشه
۹۰-۴۵=۴۵

———————————————-

سپاس