مساحت قسمت رنگی و چطور بدست می آوریم؟

مساحت قسمت رنگی و چطور بدست می آوریم؟

———————————————-

(ربع دایره منهای مثلث)×۲

———————————————-

👆👆

———————————————-

ممنونم

———————————————-

ممنونم

———————————————-

مساحت گلبرگ رو حساب میکنید
مساحت گلبرگ میشه مساحت دو ربع دایره منهای مساحت مربع

شعاع دایره ها 5 است.
ضلع مربع هم 5 است.

———————————————-

سلام و یا
مساحت ربع دایره-مساحت مثلث ×۲