سلام همکاران عزیز لطف می کنید معنی درس شهدا خورشیدند…

سلام همکاران عزیز لطف می کنید معنی درس شهدا خورشیدند بفرستید پیدا نکردم🙏

———————————————-

1091242663_422257

———————————————-

1091242663_422255

———————————————-

1091242663_422256