سلام خدمت همکاران محترم مساحت قسمت رنگی این شکل چطوری…

سلام خدمت همکاران محترم
مساحت قسمت رنگی این شکل چطوری بدست میاد!

———————————————-

سلام ۱۴۰ درجه رنگی هست پس میشه

۱۴۰ ۷
—–=——
۳۶۰ ۱۸
۷ هجدهم رنگی هست پس میشه

۷
—-×(۱۰×۱۰×۳/۱۴)=
۱۸

———————————————-

1091242663_422365