دوستان بعضی از فیلمهای سال گذشته ام که در گروه شاد کلاسی…

دوستان بعضی از فیلمهای سال گذشته ام که در گروه شاد کلاسی ارسال کرده بودم و آرشیو داشتم الان دانلود نمیشن کسی میدونه چرا؟ و باید چکار کنم؟

———————————————-

سلام حافظه شاد را خالی کنید

———————————————-

خانم حسینی عزیز راهنمایی می کنید از کجا؟🌹🙏

———————————————-

بلد نشدم🙏🌺