1091242663_422086

1091242663_422086

———————————————-

این سوالات را برای چه منظوری به دانش آموز می دهید وقتی در کتابشون اصلا نمونه این شکلی نیست و تناسب معکوس ندارند؟

———————————————-

سوالات دانش آموزان من نیست، بعد این مجازی ها دانش آموران سطح کتاب رو هم متوجه بشن من کلی خوشحال می شم😅