1091242663_422068

1091242663_422068

———————————————-

سلام ببخشید چرا اینجا روزه باطل می‌شود
در سفر از آبادان به مینو شهر مگه سوال نگفته فاصله دو شهر کمتر از ۲۲ و نی، است ؟

———————————————-

😐🙏🙏

———————————————-

روزه صحیح است
اشتباه علامت زده