سلام وقت بخير میشه بی زحمت قسمت ج وقسمت د کمک کنید؟

سلام وقت بخير
میشه بی زحمت قسمت ج وقسمت د
کمک کنید؟

———————————————-

1091242663_422106

———————————————-

سپاسگزارم همکار عزیز 🙏🙏🙏

———————————————-

1091242663_422114