نیرو کمیتی برداری است یعنی جهت و اندازه دارد ‌ که می…

نیرو کمیتی برداری است یعنی جهت و اندازه دارد ‌ که می تواند بر سرعت اجسام اثر بگذارد و سرعت اجسام را تغییر دهد و سبب حرکت آن شود .
به عبارت دیگر نیرو عامل حرکت است اگر نیرویی به جسم وارد نشود یا اگر نیروهای وارده بر جسم اثر یکدیگر را خنثی کنند هیچ تغییری در سرعت اجسام دیده نمی شود و در واقع جسم در حالت تعادل باقی می ماند .
انرژی را به صورت کار ذخیره شده یا توانایی انجام کار تعریف می کنیم . در وجود ما و دیگر موجودات به خاطر انرژی هاست انرژی طبق قانون پایستگی انرژی از بین نمی رود و به وجود نمی آید بلکه در کل جهان از صورتی به صورت دیگر در می آید . تمامی موجودات عالم برای توانایی انجام کار باید انرژی داشته باشند . پس باید غذا مصرف کرده تا غذا به صورت انرژی ماهیچه ای در بدنشان ذخیره شود تا در مواقع لزوم از این انرژی استفاده کنند و در ادامه انرژی با پیشرفت جهان به اشکال و صورت های مختلف درآمد و از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود تا مورد استفاده قرار گیرند .
پس در واقع می توان گفت :
نیرو یعنی توانایی و انرژی یعنی توانایی انجام کار پس میشه گفت انرژی یعنی نیروی انجام کار درواقع انرژی نوعی نیرو محسوب میشه که هیچ کدام ماده محسوب نمی شوند.